Arslantaş Grup, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yirmi birinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul etmektedir.

Sosyal sorumluluk ilkemiz; toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunu taşımaktadır. Topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması esnasında ekonomik kaygılara yer verilmez. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verilen önem, aynı zamanda kalite kriteri olarak görülmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemli kriterlerinden biri de, sürdürülebilir olmasıdır. Bu çerçevede, Arslantaş Grup da uzun soluklu, toplumsal anlamda fayda üreten ve kalıcı yarar sağlayan çalışmalarla kurumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu çerçevede topluma karşı sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, kurumsal sosyal sorumluluk proje ve yatırımlarına hız kesmeden devam etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk, kurumların bağlı oldukları toplumlarla birlikte hareket ederek, sosyal gelişim için çalışmasının yanında, bir kurumun toplumla kurabileceği en iyi iletişim yoludur. Arslantaş Grup toplumla iletişime ve sosyal sorumluluğa bu pencereden bakmaktadır ve bu sorumluluğun daima bilincinde hareket ederek, bunu kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

Sahip olduğu değerleri ve kazanımları, halka hizmete dönüştürmeyi, en önemli kurumsal sorumluluğu kabul eden Arslantaş Grup, sosyal sorumluluğu bir borç olarak değil, bağlı olduğu toplumla birlikte hareket ederek, toplumun önemli sorunları için katma değer yaratmak olarak görmektedir.